Sjamanisme

Sjamanisme gaat uit van de gedachte dat alles bezield is en bewustzijn is. Sjamanistische culturen hebben een sterke binding met de Aarde, het Universum en voorouders. Zij leven vanuit het gedachtegoed dat er een balans moet zijn tussen verleden, heden en toekomst.

De Natuur

neemt een belangrijke plaats in. Sjamanistische culturen leven vanuit het gedachtegoed dat wij de Aarde niet bezitten maar haar beheren en goed voor haar moeten zijn. Werken met de natuurkrachten is onderdeel van het Sjamanisme. Zo maak ik in mijn sessie gebruik van de elementen Aarde, Water, Lucht of Vuur.

Aarde Water Lucht en Vuur

zijn gekoppeld aan de vier windrichtingen West, Oost, Zuid en Noord. Ieder element heeft zijn eigen kwaliteiten. Lucht is bijvoorbeeld erg verbonden met ons hoofd en ons denken. Water met onze emoties en geest. Vuur met loslaten en passie en het element Aarde gaat over genieten, beleven en manifesteren. Deze elementen zijn ook werkzaam in ons. Iemand met veel lucht denkt bijvoorbeeld veel of stroomt over van nieuwe projecten en ideeën, maar als je dan te weinig Vuur of Aarde hebt lukt het je niet deze projecten te volbrengen, je bent dan niet in Balans.

Wie ik niet ben

Boven- beneden- en midden wereld

Natuurvolkeren gaan ervan uit dat er vier werelden bestaan. De midden wereld is de wereld waar wij ons in begeven. Dus de Aarde en al haar krachten en schoonheid. De wateren, de planten maar ook het bewustzijn of beter gezegd de ziel van de bomen, dieren en planten. In de beneden wereld liggen alle ervaringen die wij als mensheid hebben opgedaan en opgeslagen en deze wereld is verbonden met het verleden. Het is de wereld van de transformatie en deze ‘entiteit’ kan ons helpen met loslaten en transformeren. De boven wereld is onze scheppende kracht en is erg verbonden met de toekomst. Deze wereld helpt ons vorm te geven aan de toekomst. En dan is er de bron, Grote Geest die door alles dat bestaat ademt. Het is de vonk die ons bezield en ons inspireert om ons leven te leven.

Balans!

Als je niet teveel in het verleden of de toekomst bent maar hier, in de midden wereld, in contact met je bron en Grote Geest dan ben je in balans.
Het heilige moet afgewisseld worden met het oneerbiedige. Dus er moet tijd zijn voor bezinning en inkeer maar ook voor de lasten en lusten van het leven.

Trilling

Alles is trilling en frequentie. Het Universum is een groot vat met trillingen en frequenties. Soms worden deze trillingen tastbaar in de materiele wereld. Heel concreet: als je spreekt zet je stem een trilling in de lucht. Deze trilling bevat informatie zoals emotie, hoge of lage tonen, snel of rustig. Onze stem is een belangrijk instrument om beweging te brengen in de fysieke wereld, je emoties en ziel. Hier lees je meer over de kracht van je stem. De sjamanentrommel is een oud instrument dat gebruikt wordt om in trance te komen, te ontspannen, rust te geven of emoties los te laten. Ook de trommel is trilling en deze trilling bevat informatie. Alle trilling bevat informatie.

Trance / Droomwereld

Trance en de droomstaat is een belangrijke kwaliteit voor natuurvolkeren. Deze bewustzijnsstaat helpt je om voorbij het denken te zien. Voor sommigen heel natuurlijk, voor anderen lastiger. Trance biedt de mogelijkheid om situaties vanuit een ander perspectief te bekijken. Trance kun je op verschillende manieren bereiken: dans, sjamanentrommel, ademhaling. De droomwereld is een hele wezenlijke in het Sjamanisme. Je hebt ‘zware’ dromen uit de materie, waarin je o.a. de dag verwerkt, maar ook dromen van de Geest of droomwereld. Deze dromen geven je inzicht over je pad of b.v. een beslissing die je moet nemen.

Voorouders

Jij bent een optelsom van alle voorouders. Er is ervaring opgedaan, er zijn lessen geleerd en er zijn trauma’s opgelopen in je voorouderlijn. Daarom zie je karakterrekken en aandoeningen soms terug in je familie. In het Sjamanisme is er veel respect voor je voorouders, zij hebben je immers gemaakt tot het totaal pakket dat je nu bent. Door stevig in je voorouderlijn te staan maak je contact met je basis en familiekracht. In mijn sessies komt het voor dat blokkades uit je voorouderlijn en waar jij nog hinder van ondervindt, geheeld worden.

Dit zijn de basiskenmerken van Sjamanisme. Wil je meer weten dan kun je op het net meer vinden over het onderwerp. Sjamanisme is niet opgetekend in een boek (zoals de bijbel) maar via overlevering is deze kennis bewaard gebleven.

En wiej hopt ammoal, kan nich schotten wa’j van geleuf bint of himmoal ginnen baand hebt met ’t verhaal zölf, da’j meer oog kriegt veur wat wiej hier op eerde an lecht neudig bint.. Veur oonszölf en veur aandern. Noar ’t plafond kieken leavert niks op

We hopen allemaal, welk geloof je ook hebt, of als je geen geloof hebt in welk verhaal dan ook, dat jij steeds meer oog krijgt voor wat we op aarde aan licht nodig hebben. Voor onszelf en voor anderen. Naar het plafond kijken levert ook niets op. 

Anne van der Meiden